LES MONTAGNES SERBES

OD SRPSKIH PLANINA

ISTORIJAT

Šarplaninac je nacionalni pas Jugoslavije i Makedonije. Ime mu potice od Šar Planine, kolevke ove rase.

Sar Planina

Ova autohtona rasa sacuvala se vekovima u svom takoreci prvobitnom obliku zahvaljujuci oštrim klimatskim uslovima, geografsoj izolovanosti, rasprostranjenom gajenju ovaca i prisustvu divljih zveri (narocito vukova i medveda). Preci Šarplaninca stigli su iz Azije u preistorisko doba i verovatno u više navrata, bilo prilikom osvajackih pohoda paleobalkanskih naroda na Aziju ili aziskih naroda na podrucje Mediterana, prilikom migracija naroda i prilikom komercijalnih razmena. Ova veoma stara rasa formirala se pocev od pretka Tibetske doge, uz mešavinu krvi sa asirskim borbenim psima, zatim sa Epirskim molosima i konacno sa domacim planinskim psima sa Balkana. Rasa je bila priznata od strane F.C.I. 1939 godine pod imenom Ilirski ovcar, standard br. 41. 1957 godine došlo je do promene imena u "Jugoslovenski ovcarski pas-Šarplaninac".
Poslednji standard br. 41A koga je napisao Profesor Pavlovic, bio je prihvacen od F.C.I. 1969 godine. 1994 godine F.C.I. je uvela izvesne promene u nomenklaturu rasa i Šarplaninac je prešao iz grupe I (pastirski psi) u grupu II (psi cuvari i odbrambeni psi), sekcija 2 ("planinski psi"), sada pod skracenim imenom "Šarplaninac".